Jakie korzyści wynikają z użytkowania EPI·NO Delphine i Delphine Plus?

  1. badania naukowe pokazują, że ryzyko uszkodzenia krocza jest znacznie zredukowane, szczególnie w połączeniu z masażem krocza,
  2. czas fazy rozwarcia zdecydowanie się skraca, co obniża poziom stresu porodowego, zarówno dla matki, jak i dziecka,
  3. zmniejsza się konieczność podawania środków przeciwbólowych podczas porodu,
  4. regularny trening przygotowuje kobietę psychicznie do porodu, zmniejszając poczucie strachu i niepewności.

Aktywna przed porodem

Przygotowanie do porodu z EPI·NO Delphine i Delphine Plus Trening przygotowujący do porodu należy rozpocząć w okolicach trzeciego tygodnia przed terminem rozwiązania, około 15 minut dziennie. Tak jak w sporcie mięśnie nie tylko się powiększają, ale także rozciągają (tak zwany STRETCHING).

Wzmocnienie mięśni Kegla

Balon należy wprowadzić do pochwy, trzymając u nasady wężyka. Poprzez delikatne obracanie balonem i poruszanie nim w górę i w dół narasta uczucie rozciągania w obrębie krocza. Trening polega na zaciskaniu i rozluźnianiu mięśni przy jednoczesnym trzymaniu balonika.

Rozciąganie mięśni Kegla

Pompujemy powoli balonik wprowadzony do pochwy, na tyle żeby nie czuć dyskomfortu, ale tak, by jednak pozwolić na rozciąganie mięśni. Pozostawiamy napompowany balonik przez kilka do 10 minut w pochwie. To ćwiczenie pozwoli na powolne i ostrożne rozciągnięcie skóry i mięśni w obrębie krocza.

Ćwiczenia symulacyjne

Pod koniec cyklu treningowego należy napompowany balonik powoli wysunąć z pochwy przez parcie mięśni przepony miednicy. Symulujemy w ten sposób przejście główki dziecka podczas porodu.

Aktywna zaraz po porodzie

Czym jest przepona miednicy (mięśnie Kegla)?
Przepona miednicy jest jednym z najważniejszych układów mięśni naszego ciała, to wewnętrzna warstwa mięśni dna miednicy, złożona z dźwigacza odbytu i mięśnia ogonowo-kulszowego. Zamyka jamę brzuszną od dołu, przepuszczając cewkę moczową, odbytnicę i pochwę. Przepona utrzymuje nasze ciało w pionie, odpowiada w dużym stopniu za krążenie krwi i oddychanie. Im silniejszy jest ten mięsień, tym lepiej funkcjonują organy położone w miednicy, takie jak macica, pęcherz moczowy i jelita. Dobrze wyćwiczony, wpływa pozytywnie na odczuwanie przyjemności seksualnej.

Dlaczego warto ćwiczyć przeponę miednicy?

Podczas porodu mięśnie przepony miednicy zostają bardzo rozciągnięte. Podczas gimnastyki odbudowującej, poprzez celowe napinanie i rozluźnianie mięśni, powracają one do dawnej formy. Stają się silne i napięte.

Trening odbudowujący z EPI·NO Delphine Plus

Według dr Horkela (wynalazcy EPI·NO), mniej więcej trzy do sześciu tygodni po porodzie można rozpocząć trening odbudowujący mięśnie przepony miednicy. Im mocniejsze są mięśnie, tym większy nacisk można odczytać na wskaźniku manometru EPI·NO Delphine Plus, dzięki któremu z łatwością kontrolowany jest postęp w odbudowie. Proces ten określa się jako biofeedback.

Konstrukcja EPI·NO Delphine i Delphine Plus:

  1. anatomicznie uformowany, silikonowy balon
  2. wężyk doprowadzający
  3. wentyl zaworu powietrza
  4. pompka ręczna
  5. manometr (Delphine Plus)