Dr Wilhelm Horkel , położnik i ginekolog z Kliniki Starnberg (Niemcy), wynalazca EPI·NO, o inspiracji i powstaniu przyrządu:

„Od dawna zajmowałem się problemem epizjotomii, potocznie nazywanej nacięciem krocza, która stała się w Niemczech rutynowym zabiegiem u kobiet rodzących po raz pierwszy. Dzięki praktyce zawodowej uświadomiłem sobie skalę bólu i dyskomfortu odczuwanego przez kobiety w skutek nacinania krocza. W mojej klinice w Starnbergu nacinanie było stosowane wyłącznie w koniecznych przypadkach. Nasze działania przy odbiorze porodu były całkowicie nastawione na wspieranie sił natury i staliśmy się orędownikami idei porodu naturalnego w myśl filozofii Dr Le Boyer.

W połowie lat osiemdziesiątych miałem zaszczyt wziąć udział w niemieckiej misji medycznej w Afryce, skoncentrowanej na zdrowiu lokalnych kobiet. Zainteresowałem się przygotowaniem do porodu, który odnosił lepsze rezultaty niż to miało miejsce wówczas w Niemczech. Okazało się, że uszkodzenia krocza występują stosunkowo rzadko, co w konsekwencji obniżało ilość infekcji, które w tym środowisku stanowiły fatalne zagrożenia dla matki. Powodem niskiego odsetka takich przypadków było przedporodowe rozciąganie krocza dzięki różnej wielkości orzechom.

Zabrałem ten pomysł z powrotem do Niemiec i zaprojektowałem silikonowy balonik, który dzięki pompce rozciągał się i pomagał naciągnąć krocze. W ten sposób zastąpiłem zestaw orzechów o rożnej wielkości. Dzięki wsparciu moich współpracowników i położnych przeprowadziliśmy próbę na chętnej grupie kobiet. Na wyniki nie trzeba było długo czekać, szybko odnotowaliśmy znaczący spadek urazów krocza. W tym czasie młoda matka rodząca w publicznym szpitalu miała 10% szansy na ochronę krocza. W naszej klinice Starnberg ta liczba wzrosła do 70%. Znaczące było także podłoże psychologiczne, kobiety czuły się pewnie i pełne sil, co skróciło drugą fazę porodu. W ten oto sposób narodził się pomysł EPI·NO.

Po wielu sukcesach przy ponad 1000 udanych porodów naturalnych rocznie w klinice Starnberg firma Tecsana (znaczy: delikatna technologia) wprowadziła produkt EPI·NO na cały rynek Niemiecki, następnie do Szwajcarii i Austii i kolejnie do ponad 20 krajów świata.

Jest wiele danych determinujących poród naturalny , jednak jedna wielkość jest niezmienna: to 10 cm, które EPI·NO pomaga osiągnąć kobiecie.